VERSLO PRADŽIA

KAIP NEĮDEDANT DAUG PASTANGŲ PARENGTI VERSLO PLANĄ SĖKMINGAI VERSLO PLĖTRAI

Verslo plėtrai neretai naudojame ne tik savo, bet ir skolintus pinigus. Investuojant lėšas yra svarbu žinoti, ar Jūsų verslas grąžins įdėtas investicijas ir kokį pelną uždirbs ateityje. Teoretikai sako, kad verslo plano rengimas - ilgas ir kruopštus procesas, reikalaujantis ekonominių, finansinių, marketingo ir personalo valdymo žinių. Jo rengimas gali trukti nuo poros savaičių iki keleto mėnesių, priklausomai nuo projekto kompleksiškumo, verslo šakos specifikos, paskirties.

JMB klubas „ Kadagys“

Klubas ,,Kadagys“  - visuomeninė organizacija, veikianti Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje. Tai jaunųjų miško bičiulių klubas. Jis  įsikūrė 2003 m. sausio 9 d. Pirmoji vadovė buvo F. Skvarčienė, o nuo 2007 m. V.Sabestinienė.  Šiuo metu klube yra 37 nariai : 29 mokiniai ir 8 - pedagogai.

Klubo ,,Kadagys“ prioritetai - moksleivių ekologinis švietimas ir ugdymas, aplinkosauginis darbas, aplinkotyra, ekologinės, meninės ir sveikos gyvensenos ugdymas, gamtosauginių idėjų sklaida, gamtosauginių renginių organizavimas, kraštotyros populiarininimas. Klubo  pagrindiniai tikslai: suburti gamtosauga, aplinkotyra , menine saviraiška besidominčius moksleivius, pedagogus ir visuomenės atstovus, skleisti gamtosauginę informaciją ir skatinti nevartotojišką požiūrį į gamtą.

Dvidešimtmetis. Daug ar mažai turime atsakyti kiekvienas. Bet laisvė yra neįkainojama ir turi būti vertinama. Sausio 13 – ąją buvo paminėta Laisvės gynėjų diena visoje Lietuvoje. Laisvė prarasta ir vėl iškovota, beginklės žmonių minios, kurių stiprybe tapo didžiulis tikėjimas LAISVE.

Minėjimas Lazdijuose prasidėjo Arūno Matuko fotografijų parodos „Lemtingos sausio dienos“ atidarymu Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje. Jo metu jaunimo centro jaunuoliai – Gintaras, Jovita ir Greta – dainavo dainas susijusias su Lietuva ir laisve, buvo prisiminti sausio 13 – osios žuvusieji.

Europos parlamento narys Leonidas Donskis ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis organizuoja video konkursą jaunimui „Piliečių Respublika“. Prašome jūsų pagal galimybes informuoti jaunimo organizacijas, aktyvaus jaunimo būrelius ir kt. apie šį konkursą.

Daugiau informacijos: www.pilieciurespublika.lt.

Istorinė muzikinė misterija "Mes - Lietuva" skirta Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui paminėti

Mielas jaunime, nebūk abejingas! Prisidėkime pagerbdami žuvusius už Lietuvos laisvę!
Uždekime žvakutę kartu! 
2011 metais sausio 13 dieną susirinkime visi į Lazdijų Nepriklausomybės aikštę  17.30 valandą !


Išmokim atleisti, išmokim pamilti,
Ant angelo sparno į dangų pakilti.
Uždekim širdyse Kalėdų žvakelę,
Tegul ji apšviečia kiekvieną kertelę...

Su šventom Kalėdom!

Ar yra buvę taip, kad turėjai daug geros filmuotos medžiagos ir puikią idėją, bet nemokėjai parengti montažo? Arba draugui gimtadienio proga nupiešei jo portretą, bet nepavyksta nupiešti nosies?
Manau, kiekvienam pasitaiko darbų, kurių vienas negali įveikti, nes vienas pats visko nesugebi. Apie tai ir posakis: „Niekas N...ĖRA tobulas“. Bet kam tas tobulumas, jei galima mokytis vieniems iš kitų, jei galima vieni kitiems padėti!

www.ratuoti.lt